LOGO
דרושים באיזור >
משרה חלקית
תיאור התפקיד:

למועצה אזורית עמק הירדן דרוש/ה פסיכולוג/ית מתמחה חינוכי ב- 50%

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישורים של מועמדים אחרים.

 משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

היחידה: שירות פסיכולוגי חינוכי. תואר המשרה: פסיכולוג/ית מתמחה חינוכי.

כפיפות המשרה: מנהלת השפ”ח.

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג פסיכולוגים, מתמחה ,37-39 בכפוף לאישור משרד הפנים.

היקף משרה: .50%

סוג מכרז: חיצוני.

תחילת עבודה: מידי

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. תיאור התפקיד:  מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצות הגיל )גנים, יסודי, על יסודי(.  מתן שירותים פסיכולוגיים- חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.  תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.  ייעוץ והיוועצות לצוותי החינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.  התחומים הנמנים בסעיפים 1-4 ניתנים באופן מותאם לשעת חרום.

 

תנאי סף לתפקיד: השכלה ודרישות מקצועיות בעל תואר “מוסמך” לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי”ח- 1958 או מוסד בחו”ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל. או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. רישום מקצועי רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם סעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט. דרישות נוספות:  שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבל השירות.  יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה OFFICE .  רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסויימים, תשס”א- .2001  אמינות.  כושר למידה.  כושר עבודת צוות.  כושר לטפח יחסים בין אישיים

 

קורות חיים מפורטים ומודפסים , ולשלוח במייל לכתובת il.org.v-j@hasama עד ולא יאוחר מיום 05.04.2024 בשעה 12:00 .

תנאי מעסיק:
דרישות ואחריות:

שליחת קו"ח למשרה זו

מלא/י את פרטיך בצירוף קובץ קו"ח שלך
העלאת קו"ח

משרות נוספות שיכולות לעניין אותך

דילוג לתוכן