LOGO

מחזקים את העסקים - מחזקים את ישראל

בימים מאתגרים אלו איגוד רישוי עסקים בשיתוף מרכז השלטון מקומי נרתם למאמץ הלאומי לחזק את חיילי צה”ל והמשק הישראלי.
על מנת לסייע ולחבר בין העסקים המתמודדים עם הקושי לשמור על הרציפות התפקודית לבין מחפשי עבודה – הקים האיגוד “לוח דרושים” ייחודי המיועד לאפשר לעסקים לפרסם צרכים לכוח אדם זמני או קבוע בימים אלה.
אנו תקווה כי לוח זה יביא לחיבורים מנצחים ויסייע להחייאת המשק ולהמשך תיפקודו השוטף

אני מחפש עבודה באיזור

משרות אחרונות

דילוג לתוכן