LOGO
דרושים באיזור >

דרוש/ה ראש אגף הנדסה – החברה הכלכלית

משרה מלאה
כללי

דרוש/ה ראש אגף הנדסה – החברה הכלכלית

תיאור התפקיד:
מכרז כוח אדם
מספר
9/23
לתפקיד
ראש אגף הנדסה
לחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה
בע”מ
דרוש/ה
ראש
אגף הנדסה
.
אחריות על תחום הפיתוח והביצוע בחברה. תפקיד מגוון ומאתגר בחברה צומחת ועיר מתפתחת.
1
.
רשאים להגיש מועמדים/ות
העונים על דרישות הסף והקריטריונים הבאים:
דרישות
השכלה
וניסיון מקצועי
:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ, באחד
/
יותר מהתחומים
הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.
ובנוסף:
בע
ל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום העיסוק הרלבנטי.
דרישת
ניסיון ניהולי
:
בעל
שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
תנאים נוספים
:
היכרות עם יישומי
office
,
שירותיות, ייצוגיות ויחסי אנוש מעולים / חריצות ויכולת עבודה בתנאי לחץ / יכולת
הובלה
ונשיאה באחריות/ יצירתיות, יוזמה, הבנה ותפיסה מהירה / רצון ויכולת למצא פתרונות / יעילות וסדר / אמינות
ומהימנות /רישיון נהיגה חובה / ידיעת השפה העברית על בוריה / כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.
כפיפות: למנכ”ל החברה
הכלכלית
.
היקף משרה:
100
%
.
מועד תחילת עבודה:
מי
י
די
.
שכר:
עד
70%
מ
שכר מנכ”ל החברה הכלכלית
.
2
.
ועדת האיתור של החברה הכלכלית תזמן לראיונות מועמדים שיראו לה מתאימים, על פי המסמכים
שיוגשו לה.
3
.
תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד
הפנים
ויעוגנו בחוזה
אישי.
4
.
מ
ובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
5
.
מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
6
.
שאלון למועמד, קורות חיים, תעודות והמלצות יש להעביר עד ליום
29/11/2023
בשעה
12:00
לכתובת מייל
yona.org.il
michrazim@kfar
.
7
.
פרטים נוספים אפשר ל
קבל בטלפון מס’
8971125
09
.
בברכה,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע”מ
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע”מ. רחוב שרת
1
כפר יונה
403
00
טלפון:
09
8971150
פקס:

מכרז כוח אדם מספר 9/23 לתפקיד ראש אגף הנדסה

לחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע”מ דרוש/ה ראש אגף הנדסה.

אחריות על תחום הפיתוח והביצוע בחברה. תפקיד מגוון ומאתגר בחברה צומחת ועיר מתפתחת.

1

. רשאים להגיש מועמדים/ות העונים על דרישות הסף והקריטריונים הבאים:

דרישות השכלה וניסיון מקצועי:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

אקדמיים בחוץ לארץ, באחד / יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.

ובנוסף: בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום העיסוק הרלבנטי.

דרישת ניסיון ניהולי:

בעל שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

תנאים נוספים:

היכרות עם יישומי office , שירותיות, ייצוגיות ויחסי אנוש מעולים / חריצות ויכולת עבודה בתנאי לחץ / יכולת הובלה

ונשיאה באחריות/ יצירתיות, יוזמה, הבנה ותפיסה מהירה / רצון ויכולת למצא פתרונות / יעילות וסדר / אמינות

ומהימנות /רישיון נהיגה חובה / ידיעת השפה העברית על בוריה / כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה.

כפיפות: למנכ”ל החברה הכלכלית.

היקף משרה: 100% .

מועד תחילת עבודה: מיידי.

שכר: עד 70% משכר מנכ”ל החברה הכלכלית.

2

. ועדת האיתור של החברה הכלכלית תזמן לראיונות מועמדים שיראו לה מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לה.

3

. תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים ויעוגנו בחוזה

אישי.

4

. מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.

5

. מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

6

. שאלון למועמד, קורות חיים, תעודות והמלצות יש להעביר עד ליום 29/11/2023 בשעה 12:00 לכתובת מייל

yona.org.il-michrazim@kfar .

7

. פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון מס’ 8971125-09 .

בברכה,

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע”מ

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע”מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300

טלפון: 09-8971150 פקס: 153-9-8971185

תנאי מעסיק:
דרישות ואחריות:

שליחת קו"ח למשרה זו

מלא/י את פרטיך בצירוף קובץ קו"ח שלך
העלאת קו"ח

משרות נוספות שיכולות לעניין אותך

דילוג לתוכן