LOGO
דרושים באיזור >

דרוש/ה פקח חוקי עזר

משרה מלאה

דרוש/ה פקח חוקי עזר

תיאור התפקיד:

פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי .

תנאי מעסיק:
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות : 1 . בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים : א. רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים ב. הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים ג. ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים . ד. ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף עם אגף ההנדסה . ה. ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים . ו. ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק . ז. פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על פי המותר בחוק, וטיפול משמעתי במידת הצורך . ח. פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק . ט. מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו . 2 . בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו ( א. ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה ב. רישום דו”חות חנייה וברירת קנס . ג. הזנת דו”חות חנייה למחשב . ד. דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם (שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ”ב) 3 . שמירה על הסדר הציבורי: א. איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם . ב. ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה
דרישות ואחריות:
1. השכלה ודרישות מקצועיות: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות או תעודה שוות ערך המוכרת ע”י המל”ג וזאת על פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשח”י 1958 (יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו) 2. דרישות נוספות: א. העבודה הינה במשמרות בימים א’-ו’ (בעתיד ייתכן גם בסופ”ש) ב. רישיון נהיגה קטנוע בתוקף )יש להציג רישיון בתוקף( ג. ללא הרשעה פלילית )יש לצרף תצהיר – טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(. ד. עברית ברמה גבוהה . ה. נכונות לשעות עבודה גמישות. ו. ייצוגיות מול התושבים ובעלי עסקים

שליחת קו"ח למשרה זו

מלא/י את פרטיך בצירוף קובץ קו"ח שלך
העלאת קו"ח

משרות נוספות שיכולות לעניין אותך

דילוג לתוכן