LOGO
דרושים באיזור >

דרוש/ה נהגי/ות אוטובוס – 2 משרות- מועצה האזורית באר טוביה

משרה מלאה
בעלי מקצוע

דרוש/ה נהגי/ות אוטובוס – 2 משרות- מועצה האזורית באר טוביה

תיאור התפקיד:

תיאור התפקיד:

נהיגה באוטובוס השייך לרשות המקומית או משמש אותה, והפעלתו לצורך הסעת תלמידים או הסעת נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.

 

 עיקרי התפקיד:

§         הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.

§         הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.

§         טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.

 

 

תנאי מעסיק:
תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות: § 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. § קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה. § השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה. דרישות ניסיון: § ניסיון מקצועי – ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כנהג אוטובוס. § ניסיון ניהולי – לא נדרש. דרישות נוספות: § שפות – עברית ברמה גבוהה. § רישום פלילי – היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 11ב לתקנות התעבורה. § היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א-2001 (עבור נהגים בלבד). מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: § שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט. § ייצוגיות. § אחריות לחיי אדם. כפיפות: למנהל מחלקת תחבורה, מונחה מקצועית על ידי קצין בטיחות התעבורה. היקף משרה: 100% משרה. דרוג ודרגה: מנהלי 7-10. הערות: § מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: www.beer-tuvia.org.il למייל: drushim@beer-tuvia.org.il. § אישורי העסקה בגין ניסיון מקצועי צריכים לכלול תקופת העסקה, היקף המשרה ופירוט התפקיד. § בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד. § תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. § פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859. § בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון. ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 03/12/2023.
דרישות ואחריות:

שליחת קו"ח למשרה זו

מלא/י את פרטיך בצירוף קובץ קו"ח שלך
העלאת קו"ח

משרות נוספות שיכולות לעניין אותך

דילוג לתוכן