LOGO

מלגזנים

עבודת מלגזנות במרלו”ג של החברה 

מלקט יום

ליקוט סחורה באמצעות מסופון ללקוחות החברה

נהגי/ות אוטובוס – 2 משרות- מועצה האזורית באר טוביה

תיאור התפקיד:

נהיגה באוטובוס השייך לרשות המקומית או משמש אותה, והפעלתו לצורך הסעת תלמידים או הסעת נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.

 

 עיקרי התפקיד:

§         הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.

§         הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.

§         טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.

 

 

קצינ/ת ביקור סדיר (קבס”/ית)

בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה 

איתור ומניעת נשירה של תלמידים

ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת 

קיום קשר רציף עם מנהלי בית הספר היועצות, שרותי הרווחה ועוד

ייזום תוכניות טיפול ומניעה לצמצום נשירת תלמידים

דילוג לתוכן