LOGO

מבקר/ת איכות לחברה לוגיסטית גדולה בשוהם

אחריות על ריכוז מערך האיכות על כל תכולתו ומאפייניו

ביצוע מבדקי איכות פנים ארגוניים, מדידה שוטפת וביצוע פעולות לשיפור

בנייה והטמעה של תכניות עבודה לצורך מבדקי איכות פנים וחוץ ארגוניים

תחזוקת מערכת האיכות ווידוא השימוש בה, ניהול מסמכים ובקרת רשומות

תיעוד ,ריכוז וניתוח סטטיסטי של תלונות תקלות ,פעולות מתקנות ,דו”ח ליקויים

ביצוע סקרי שביעות רצון.

דילוג לתוכן